slider

Chraňte sebe i svůj majetek - pořiďte si požární hlásič

Požární hlásič by se měl stát nedílnou součástí i vašeho domu či bytu. Stane se vaším ochráncem, který vás včas upozorní na možné riziko. Může zachránit nejen váš majetek, ale hlavně život. Požáry v domě nebo bytě se dějí dnes a denně a většinou je vina na straně lidí. Právě nezodpovědné a neopatrné chování nebo porucha elektroinstalace je nejčastější příčinou vzniku požáru v obytných jednotkách. Od 1. 7. 2008 je navíc hlásič požáru povinný ve všech nově zkolaudovaných rizikových objektech.

Nabídka hlásičů je široká. K dostání jsou různé typy, které se liší vzhledem i velikostí, a také způsobem fungování. Jejich základem je elektronické zařízení, které má reagovat na riziko, které v prostoru vzniklo (kouř, CO2, vysoká teplota apod.) a upozornit na nebezpečí zvukovým signálem. Spustí se nejen kvůli kouři, ale čidla reagují i na zvýšenou teplotu v okolí.

Chraňte sebe i svůj majetek - pořiďte si požární hlásič

Podle toho jakým způsobem mohou požární hlásiče reagovat, je můžete rozlišit na následující 4 typy:

  • opticko-kouřový hlásič
  • ionizační hlásič
  • teplotní hlásič
  • hlásič plamenů

K dostání jsou i hlásiče, které reagují na únik oxidu uhelnatého a dalších nebezpečných či hořlavých látek (zemní plyn, oxid uhelnatý, propad-butan).

Opticko-kouřový hlásič patří k nejlevnějším na trhu. Je velmi spolehlivý, a jakmile se dostane kouř do vnitřních prostor, spustí se alarm. Není příliš vhodný do míst, kde se hodně práší, protože by částice, které se pohybují ve vzduchu, mohly spouštět poplach.

Ionizační hlásič požáru je citlivý na zplodiny, které vznikají při hoření. Zařízení je rozděleno na dvě oddělené části. Jedna obsahuje čistý vzduch a do druhé jde aktuální vzduch, který se nachází v prostorách. Jakmile se složení odlišuje, změní se ionizační částice a začne poplach.

Teplotní hlásič zaznamenává změny v teplotě vzduchu. Může reagovat na prudké změny teplot či na překročení zvolené hranice.

Hlásič plamenů rozeznává ultrafialovou nebo infračervenou složku v plamenech.

Požární hlásič

Autonomní

Požární hlásiče jsou autonomní. To znamená, že není nutné, aby byly napojené na elektrickou síť v domácnosti (vyrábějí se i ty, které se napájí ze sítě). Jsou provozovány prostřednictvím 9V baterie, která by měla vydržet minimálně jeden rok. Hlásiče mívají jako bezpečnostní prvek i schopnost sebekontroly, tj. při jakmile v baterii klesne napětí, začne přístroj signalizovat, že je potřeba ji vyměnit. Nejedná se o stejný signál, jako je poplach. Je odlišný.

Možnost GPS modulu

Hlásiče mohou být vybaveny GPS modulem. Pokud ho mají zabudovaný, může vám váš hlásič po zakoupení SIM karty oznámit na mobilní telefon, že se něco děje. Buď prostřednictvím SMS nebo zavoláním.

Jak vybírat požární hlásič a kde je vhodné ho umístit?

Při výběru správného hlásiče je nutné brát v úvahu vlastnosti prostoru, kde bude plnit svou funkci. Důležité hledisko je i hořlavost vybavení. O tom, kde je nejlepší hlásič umístit, by vás měl informovat prodávající. Dá se říci, že by to mělo být tam, odkud signál v případě poplachu vždy dobře uslyšíte.

Hlásič není potřeba dávat do každé místnosti. Ideální je, aby byl tam, kde je nejvyšší riziko vzniku požáru. Ten může vzniknout různě, od špatné elektroinstalace, zapomenutého plynového hořáku, svíček, neopatrného zacházení se sirkami, apod.

Jakmile budete vědět, kde je možné riziko požáru, je vhodné dát do každé takové místnosti jeden požární hlásič. Jestliže jsou to však místnosti, kde se může vyskytnout kouř, velká teplota nebo zápach, nedávejte do ní požární hlásič, ale spíše ho umístěte někam do místnosti, která spojuje ty ostatní (schodiště, chodba). Hlásič bude reagovat sice o něco pomaleji, ale zase se nemusíte obávat toho, že bude spuštěn alarm pokaždé, když vám zakouří z kamen nebo zapomenete hrnec na plotně. Kam byste měli hlásič umístit vždy je ložnice. Ve spánku vás může kouř velmi rychle udusit.

U některých hlásičů lze nastavit i citlivost, takže je možné je použít i v kuchyni, kotelně, apod. V těchto místnostech jsou přímo nezbytné. Svůj výběr vždy konzultujte s prodavačem.

Požární hlásič

Umístění:

  • V panelákovém bytě je to strop v předsíni. Odtud bude poplach slyšitelný v každé místnosti.
  • Hlásič je vhodné umístit i do ložnice. Méně vhodný je už v kuchyni, protože zde vzniká vyšší riziko falešných poplachů.
  • V rodinném domě bývají hlásiče většinou pod schodištěm, které funguje při požáru jako komín.

Montáž, revize a servis EPS

Pokud byste o požární systémy měli zájem, doporučujeme společnost TOP Security s.r.o., jenž má s těmito systémy mnohaleté zkušenosti. A ne jen z prospektů, nýbrž z praxe – www.topsecurity.cz.