slider

Vyřízení kotlíkové dotace - získejte až 127 500 Kč dotaci na automatické, ryze české, kotle BENEKOV

Kotlíková dotace – pomocník pro čisté ovzduší

Až 9 miliard korun může Česká republika čerpat díky spolupráci Ministerstva životního prostředí s Evropskou unií na výměnu kotlů v rodinných domech. Zajímá Vás, proč se tato dotace vztahuje právě na kotle? 

Jedním z nejvýraznějších znečišťovatelů ovzduší jsou staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Kouř z těchto kotlů ohrožuje zdraví všech, kdo se v jeho blízkosti pohybují, ať už jsou to naše děti, naši sousedé, přátelé nebo my samotní. Nyní ale máte unikátní možnost vyměnit tyto zdraví nevyhovující kotle za nové, které jsou ekologičtější. Úkolem kotlíkové dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové, účinnější a nízkoemisní tepelné zdroje. Kraje České republiky obdržely první 3 miliardy, které mohou rozdělit svým občanům.  

Výše dotace pro jednotlivé zájemce je více než příjemná. Díky spolupráci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí může každá domácnost získat až 127 500 Kč. Tyto finance jsou určeny na pořízení nového ekologického automatického kotle (na uhlí a biomasu) nebo na tepelné čerpadlo.

Podmínkou pro získání kotlíkové dotace je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, které jsou instalovány v rodinných domech. Kotlíková dotace spadá do Operačního programu Životní prostředí. Získané finance můžete využít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou či případně zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu spalinových cest nebo služby potřebného specialisty. Tady pozor! Spolupráce s odborníky je povinná, instalaci mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři, kteří absolvovali speciální zkoušku a jsou evidovaní na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Mezi uznatelné náklady se dále započítávají související stavební práce a zpracování projektové dokumentace. Dále sem řadíme i méně náročná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, jakými může být dílčí výměna oken, zateplení vstupních nebo balkonových dveří, oprava fasády, případně zateplení střechy. S těmito opatřeními se můžete setkat i pod názvem mikro-energetická. Administrátory kotlíkových dotací jsou příslušné krajské úřady. V některých krajích byly výzvy pro občany vyhlášeny už na konci roku 2015.

Automatické kotle a kotelny BENEKOV

Jakým způsobem o kotlíkovou dotaci žádat?

Primárním zdrojem informací je váš krajský úřad. Ten vyhlašuje výzvu pro občany. Všechny potřebné údaje najdete na webových stránkách vašeho kraje, podobně jako na vývěsce krajského úřadu. Kraje zřídily i speciální telefonní linky, kde proškolení zaměstnanci potřebné informace podávají. Kotlíkové dotaci se běžně věnuje i denní tisk.

 • Dotace až 127 500 Kč bez starostí? Ano! Vše za Vás vyřídí proškolení specialisté z BENEKOVU - http://www.benekov.com/servis

Podpořené automatické kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu (přísnější než 5. třída).

Automatické kotle se zásobníkem na uhlí a dřevní pelety jsou součástí naší nabídky. Jejich výkon se liší dle potřeb zákazníků – od 14 do 99 W. Můžete volit i podle třídy, nabízíme 3., 4. a 5. třídu a Ekodesign. Varianta EKO (Ekodesign) je vhodná pro ty, kdo chtějí žádat o kotlíkovou dotaci až do výše 127 500 Kč. Tyto kotle navíc snižují náklady na vytápění až o 75 %. V Ekodesignu nabízíme tři druhy automatických kotlů na uhlí a deset druhů na dřevěné pelety.

 • Jak požádat o dotaci a seznam kotlů Benekov, na které lze získat kotlíkovou dotaci - http://www.benekov.com/data/12.pdf

Kotlíková dotace bez starostí - automatické kotle BENEKOV

Kotle a kotelny BENEKOV – ušetříte až 75 % nákladů za vytápění a to vše navíc s dotací až 127 500 Kč!

Pokud Vás zajímá historie společnosti BENEKOV, musíme se společně podívat až do roku 1949, kdy se v Horním Benešově zakládá Strojní a výrobní kombinát se specializací na kovovýrobu. Tato provozovna se v roce 1951 stává součástí státního podniku DAKON. Již v této době byla základní výrobní náplní firmy výroba komponent pro topenářskou techniku. Po privatizaci v roce 1991 byla společnost přejmenována na BENEKOV. Je to čistě česká soukromá rodinná firma, kterou vede majitel Leopold Benda. Sídlo firmy zůstalo stejné, najdete jej v Horním Benešově.

BENEKOV se řadí mezi významné evropské společnosti, které se zabývají problematikou spalování uhlí a biomasy. Firma se úspěšně věnuje vývoji, v druhé polovině devadesátých let na trh BENEKOV přinesl vlastní finální výrobky, konkrétně kotle na kusové dřevo řady pyroling a automatické kotle na uhlí řady ling. V roce 2002 společnost vyvinula kotel na biomasu – BENEKOV pelling 27. Ten je vhodný pro účinné, bezpečné a bezstarostné spalování dřevních pelet a obilí.

Západoevropská konkurence ale nikdy nespí, čemuž se přizpůsobil i BENEKOV. Ve spolupráci s dánskými a irskými obchodními partnery v roce 2006 spatřila světlo světa nová řada kotlů, které využívají pro svůj chod řídící jednotku s lambda sondou. Tato nová řada je také určena pro spalování dřevních pelet a zrna.

Někteří zákazníci ale upřednostňují jako topivo dřevní štěpky. Dlouhodobou poptávku po kotlích, vhodných pro spalování tohoto topiva, vyřešil v roce 2008 i BENEKOV a to zbrusu novou řadou kotlů BENEKOV S. Ty jsou primárně určeny pro spalování dřevní štěpky, hoblin, odřezků apod. 

Samozřejmostí, kterou od moderních automatických kotlů zákazník očekává, je dosažení maximální možné účinnosti. U automatických kotlů řad BENEKOV C a COSMOTHERM U Vás potěší až 96% účinnosti. Díky neustálému vývoji a špičkové konstrukci automatických kotlů ale BENEKOV nabízí i řadu dalších výhod. Vertikální vestavěný výměník, který mají ocelové kotle BENEKOV, dramaticky snižuje nároky na neoblíbené čištění kotle. To stačí provádět pouze jednou za 4 až 6 týdnů. Běžné kotle, které mají litinové horizontální výměníky 3. třídy, je nutné čistit zpravidla obden. Při méně časté údržbě se citelně snižuje účinnost kotle a především dochází k rychlému nárůstu nákladů na topení. Díky zásobníku paliva se bezobslužný provoz drží mezi 3 až 7 dny. Pokud se k topení využívá uhlí, vynáší se popel jednou za 3 až 7 dní. Dřevní pelety nabízejí nepoměrně vyšší uživatelský komfort, popel se při jejich použití čistí jednou za 3 až 5 týdnů. Přesná intenzita vynášení popele je závislá na kvalitě používaného paliva a samozřejmě i na seřízení kotle. Kotle BENEKOV řady C, které jsou vybavené řídící jednotkou Siemens, je možné na přání klienta dovybavit automatickým čištěním výměníku, odpopelňovačem a nabízejí i možnost řízení kotle na dálku přes internet.

Automatické kotle BENEKOV R 100

Ryze české automatické kotle společnosti BENEKOV jsou exportovány do 23 evropských zemích. Spokojené zákazníky najdete v celé Evropě, od Velké Británie až po Rusko. Kotle BENEKOV vytápějí rodinné domy, školy, firmy a další podobné stavby.

BENEKOV myslí i na budoucnost, proto podstatná část investic společnosti putuje na vývoj. Od roku 1998 firma BENEKOV spolupracuje s významnými výzkumnými centry a vyhlášenými univerzitami z celé Evropy.

Společnost BENEKOV věnuje dostatečný prostor připomínkám zákazníků, zaměřuje se tudíž na flexibilitu a přizpůsobení produktů zákazníkům tak, aby byli klienti s finálními výrobky víc než spokojeni. Firma nezapomíná ani na vývoj nových konstrukcí a technologií. Samozřejmostí je špičkový servis pro distributory i pro konečné zákazníky.

BENEKOV - nejúspornější automatické kotle v ČR

Ušetřete s využitím naší technologie!

 • Topíte plynem? Při přechodu z plynu ušetříte až 60 % nákladů!
 • Topíte elektřinou? Při přechodu z elektřiny ušetříte až 75 % nákladů!
 • Přikládáte ručně? Přechodem z kotle s ručním přikládáním na automatický režim ušetříte ročně až 180 hodin svého času!
 • Energeticky úsporné kotelny přinášejí komplexní řešení pro vytápění objektů.
 • Řada BENEKOV C PREMIUM nabízí ekonomicky nejvýhodnější vytápění domu.

Největší výhody kotlů BENEKOV

Konkrétní výhody závisí na vaší volbě typu kotle. Rádi zmíníme ty nejdůležitější:

 • Řídící jednotka Siemens Climatix, která nabízí možnost ovládání přes internet
 • Vysoká účinnost při spalování, nízká spotřeba paliva
 • Splnění parametrů 3., 4., 5. třídy a Ekodesign
 • Vysoká úroveň bezpečnosti
 • Nadstandardně velký zásobník a popelník u modelů C 16, C 26, C 51 atd.
 • Certifikace v nezávislé státní zkušebně v Brně

Automatický kotel BENEKOV C 100

Automatický kotel BENEKOV S 100

Automatický kotel BENEKOV C 16

Kaskádové zapojení kotlů BENEKOV

Kotlíková dotace:

Dotace až 127 500 Kč bez starostí? Ano! Vše za Vás vyřídí proškolení specialisté z BENEKOVU.

Příjemci podpory:

 • Krajské úřady, obce a města žádají o dotaci od SFŽP
 • Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě
 • Kotel výhradně na uhlí 70 %
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
 • Bonus 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je definován seznam těchto lokalit)
 • Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč

Podpořené zdroje a výše dotace:

 • tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. 85 % - platí pro automatické kotle na biomasu
 • tj. maximální výše dotace 120 tis. Kč při max. 80 % - platí pro automatické kotle na uhlí a biomasu

Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry EKO (ekodesign), které jsou přísnější než u 5. třídy.

V naší nabídce naleznete tři druhy EKO kotlů na spalování uhlí a deset druhů EKO kotlů na dřevěné pelety.

Uznatelné náklady:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • otopná soustava včetně nezbytné regulace a měření, komín
 • mikro-energetické opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace
 • Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů nebo majitelům bytových domů, ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky.
 • Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.
 • Dům splňuje třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci zateplení v rámci NZU nebo budou provedeny „mikro-energetická opatření“ doporučené energetickým specialistou. Seznam možných opatření je součástí výzvy.
 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

Podmínky poskytnutí podpory:

 • Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů nebo majitelům bytových domů, ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky.
 • Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.
 • Dům splňuje třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci zateplení v rámci NZU nebo budou provedeny „mikro-energetická opatření“ doporučené energetickým specialistou. Seznam možných opatření je součástí výzvy.

Povinné doklady k podání žádosti

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

Mohlo by vás zajímat: Jak požádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový automatický kotel