slider

Jak pronajmout nemovitost bez rizika

Pronájem bytu či domu vám na první pohled může připadat jako ideální zdroj příjmů. Nemusíte vlastně nic dělat, a pokud máte štěstí na nájemníky, peníze se jen hrnou. Ale bohužel zdání klame. Existuje mnoho odstrašujících příběhů, kdy majitelům zbyl zdevastovaný byt, dluhy za služby a oči pro pláč. Možným problémům při pronájmu ale lze čelit správným nastavením podmínek a také pečlivým výběrem nájemníků.

Jak pronajmout nemovitost bez rizika

Dobrá smlouva o pronájmu předchází problémům

Vztah mezi nájemníkem a vlastníkem nemovitosti upravuje písemná smlouva o pronájmu. Povinnost takový dokument sepsat stanovuje i občanský zákoník (89/2012 Sb.). Podle zákona musí tato smlouva obsahovat zejména tyto náležitosti:

  • Identifikace smluvních stran (jména a adresy pronajímatele a nájemce)
  • Předmět nájmu (co nejpřesnější popis nemovitosti)
  • Nájemné (výše nájmu, splatnost, způsob úhrady, příp. další poplatky – za služby atd.)
  • Doba nájmu
  • Další práva a povinnosti obou stran (kauce, smluvní pokuty, odpovědnost za škody atd.)

Pokud by některý z výše uvedených údajů chyběl, může být smlouva považována za neplatnou, čímž by se zkomplikovalo řešení případných sporů. Dobře sestavená smlouva je základním obranným prvkem majitele proti nepoctivým nájemníkům. Pokud si chcete být jisti, že nájemní smlouva plně chrání vaše oprávněné zájmy, kontaktujte advokátní kancelář a nechte si odborně poradit, případně smlouvu rovnou sepsat.

Na co ještě třeba myslet při pronájmu

Kauce – chrání proti neplatičům                 

Podle zákona jste oprávněni požadovat od nájemníka kauci v hodnotě až šesti měsíčních nájmů. Tento obnos slouží jako jistota pro uhrazení např. dluhu z nájemného či vyrovnání za škody způsobené nájemníkem. Pokud vše proběhne hladce, je pronajímatel povinen kauci vrátit v plném rozsahu.  

Stanovení doby pronájmu – pozor na dobu neurčitou

V tomto ohledu existují 2 základní možnosti – pronájem na dobu určitou a dobu neurčitou. Volba varianty zásadně ovlivní způsob ukončení pronájmu.Nájemní smlouvu je možno ze strany pronajímatele totiž vypovědět pouze z důvodů, které stanovuje zákon. Při uzavření smlouvy na dobu neurčitou se tak může snadno stát, že se ke své nemovitosti jen tak nedostanete. Obecně se proto doporučuje pronajímat pouze na dobu určitou např. na 1 rok, avšak s možností automatického prodloužení, nebude-li vypovězena.

Předávací protokol – inventář pod kontrolou

Abyste předešli nejasnostem při ukončení nájmu, je dobré k nájemní smlouvě přiložit i tzv. předávací protokol. Jeho hlavním úkolem je popsat stav, ve kterém nemovitost nájemník dostane – např. počet a stav spotřebičů, měřidel (elektřina, voda, plyn) a nábytku.   

Jak předejít problémům při pronájmu nemovitostí?

Předpokladem pro bezproblémový průběh pronájmu nemovitostí je bezchybné nastavení všech vztahů, pravidel, práv a povinností obou stran. Každá formulace, nebo její absence v nájemní smlouvě může pro vás mít neblahé následky v případě sporu. Je třeba si uvědomit, že dnešní stav legislativy stojí spíše na straně nájemníků. Pokud si chcete ušetřit starosti a vyhnout se riziku opomenutí, obraťte se na renomovanou advokátní kancelář.  Zajistíte si tak potřebnou právní ochranu a jistotu, že nemovitost zůstane zcela pod vaší kontrolou.

 

Mohlo by vás zajímat: Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti